Veelgestelde vragen

Always Secure

Voor vragen kunt u op werkdagen tijdens kantooruren (van 8:00 tot 18:00 uur) contact met ons opnemen. Voor spoedeisende zaken kunt u ons 7 dagen per week bereiken. Dit geldt voor abonnementen op de niveaus zilver en goud.

Category: Always Secure

Ja, dit kunnen wij. Binnen ons Always Secure AVG abonnement met het niveau goud is er de mogelijkheid om deze rol aan ons uit te besteden. Uiteraard maken wij hier met u dan goede afspraken over!

Wij sturen u aan het begin van elke maand via mail een factuur. Zo kunt u de kosten voor het abonnement spreiden over de looptijd van het abonnement.

Category: Always Secure

Wij sluiten abonnementen af voor telkens drie maanden. U zit dus niet lange tijd aan een abonnement vast. Abonnementen worden telkens stilzwijgend met drie maanden verlengd. Wilt u een abonnement stopzetten? Meldt ons dat dan minimaal een maand voor het einde van het abonnement.

Category: Always Secure

Kort gezegd: met Now Secure krijgen we de zaken op orde en met Always Secure houden we de zaken op orde.
Moet je nog starten met de AVG of het op orde krijgen van je informatiebeveiliging dan is Now Secure een goede aanpak. Heb je al veel gedaan dan kunnen we kijken of de afrondende werkzaamheden binnen een Always Secure abonnement kunnen worden uitgevoerd. Dit doen we met een gesprek of, indien nodig, met een quickscan.

Load More

Now Secure

Een risicoanalyse geeft u een goed inzicht in de bedreigen en risico’s met betrekking tot de informatie die u beheert. Dit is een belangrijke stap in de informatiebeveiliging. Wij helpen u graag met een pragmatische aanpak van deze risicoanalyse.

Gegevens in een “cloud” opslaan is prima, maar bij informatiebeveiliging komt meer kijken. U bent dus nog niet klaar. In een adviesgesprek vertellen wij u hier graag alles over.

Dit is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en welke persoonsgegevens u verwerkt. In een adviesgesprek, eventueel gecombineerd met een quickscan, kunnen wij met u doornemen welke stappen u moet zetten om aan de AVG te voldoen. En te blijven voldoen.

Kort gezegd: met Now Secure krijgen we de zaken op orde en met Always Secure houden we de zaken op orde.
Moet je nog starten met de AVG of het op orde krijgen van je informatiebeveiliging dan is Now Secure een goede aanpak. Heb je al veel gedaan dan kunnen we kijken of de afrondende werkzaamheden binnen een Always Secure abonnement kunnen worden uitgevoerd. Dit doen we met een gesprek of, indien nodig, met een quickscan.

Load More

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

In dit geval hebben we het over de rechten van een “betrokkene”. Iemand is een betrokkene als zijn of haar privacygevoelige gegevens in uw systemen worden opgeslagen. Een “betrokkene” heeft de volgende rechten:

  • Het recht op inzage (op verzoek moet een kopie worden verstrekt van alle gegevens die over de betrokkene verwerkt);
  • Het recht op rectificatie en aanvulling (de gegevens moeten worden verbeterd als de betrokkene aangeeft dat deze onjuist en/of onvolledig zijn);
  • Het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
  • Het recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden / verwijdering van de gegevens);
  • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te verwerken);
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe u dit organiseert binnen uw eigen bedrijf? Wij helpen u hier graag bij!

In de volgende situaties bent u verplicht om een FG aan te stellen:
1. Bent u een overheidsinstantie of een publieke organisatie? Dan moet u een FG aanstellen.
2. U moet een FG aanstellen als u op grote schaal individuen volgt (bijvoorbeeld houden van cameratoezicht, personeelsvolgsystemen, etc.).
3. U moet een FG aanstellen als het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (ras, geloof, etc.) tot uw kernactiviteiten behoort.
4. Tot slot moet u een FG aanstellen als u strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt.
In alle andere gevallen bent u dus niet verplicht om een FG aan te stellen. Maar het mag wel.

Als ondernemer moet u voldoen aan de eisen van de AVG. Door aan de regels te voldoen laat u zien dat de persoonsgegevens die u in uw systemen opslaat en verwerkt bij u in veilige handen zijn en dat u vertrouwelijk met deze gegevens omgaat.

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Waar de Wbp alleen voor Nederland van toepassing was, daar geldt de AVG (in het Engels: GDPR = General Data Protection Regulation) voor heel Europa. In de nieuwe AVG zijn de privacyrechten van personen verbeterd.

Dit is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en welke persoonsgegevens u verwerkt. In een adviesgesprek, eventueel gecombineerd met een quickscan, kunnen wij met u doornemen welke stappen u moet zetten om aan de AVG te voldoen. En te blijven voldoen.

Ja, dit kunnen wij. Binnen ons Always Secure AVG abonnement met het niveau goud is er de mogelijkheid om deze rol aan ons uit te besteden. Uiteraard maken wij hier met u dan goede afspraken over!

In de meeste gevallen wel, maar niet altijd. Heeft u een bedrijf met meer dan 250 medewerkers? Dan moet u in ieder geval een register gegevensverwerking opstellen en bijhouden. Heeft u minder dan 250 medewerkers? Dan hangt het af van de persoonsgegeven die u verwerkt. Verwerkt u gegevens niet incidenteel, gegevens met een hoog risico of bijzondere persoonsgegevens? Ook dan moet u een register opstellen en bijhouden.

Load More

Informatiebeveiliging

Een risicoanalyse geeft u een goed inzicht in de bedreigen en risico’s met betrekking tot de informatie die u beheert. Dit is een belangrijke stap in de informatiebeveiliging. Wij helpen u graag met een pragmatische aanpak van deze risicoanalyse.

Gegevens in een “cloud” opslaan is prima, maar bij informatiebeveiliging komt meer kijken. U bent dus nog niet klaar. In een adviesgesprek vertellen wij u hier graag alles over.

Load More

Verzekeringscheck

Triskelion Information Security heeft een samenwerking met Profin – financiële & assurantieadviseurs uit Amersfoort. Profin is specialist in cybersecurityverzekeringen en kan u ongetwijfeld helpen bij het afsluiten van de juiste verzekering. Wij brengen u graag in contact met Profin.

Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen! Bijvoorbeeld in de vorm van een risicoanalyse en het helpen met het nemen van maatregelen om uw informatiebeveiliging verder op orde te krijgen. Kijk hiervoor ook bij onze Now Secure aanpak.

Het doen van een verzekeringscheck is ook bij een al lopende verzekering goed mogelijk. Laat u in een adviesgesprek door ons informeren over de mogelijkheden.

Load More

Overige vragen

Microsoft stopt op 14-1-2020 met de ondersteuning. Het advies is dan ook om voor deze datum eventuele Windows 7 PC’s te upgraden naar Windows 10.

Category: Algemeen

Load More