In de meeste gevallen wel, maar niet altijd. Heeft u een bedrijf met meer dan 250 medewerkers? Dan moet u in ieder geval een register gegevensverwerking opstellen en bijhouden. Heeft u minder dan 250 medewerkers? Dan hangt het af van de persoonsgegeven die u verwerkt. Verwerkt u gegevens niet incidenteel, gegevens met een hoog risico of bijzondere persoonsgegevens? Ook dan moet u een register opstellen en bijhouden.