Privacyverklaring

Privacyverklaring Triskelion Information Security

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Triskelion Information Security. Triskelion ondersteunt kleine tot middelgrote bedrijven met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en Informatiebeveiliging.

Om deze dienstverlening mogelijk te maken verzamelt Triskelion Information Security gegevens. In deze verklaring leggen we uit waarom en hoe we hier mee omgaan.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van uw gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen:

Triskelion Information Security
Veenslagen 7
3825 RT Amersfoort
06-15917392
info@triskelion-is.nl
www.triskelion-is.nl
KvK: 72892943

Triskelion Information Security heeft geen Functionaris Gegevensverwerking aangesteld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Gegevens worden verzameld om overeenkomsten, aangegaan met klanten, te kunnen uitvoeren. Hiertoe worden NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden ook gebruikt om potentiele klanten een offerte te kunnen doen.

Ook worden gegevens verzameld om een nieuwsbrief te kunnen verzenden. Hierbij gaat het om namen en e-mailadressen. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief geeft de betrokkene toestemming voor het opslaan van deze gegevens.

De website van Triskelion Information Security maakt gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersaantallen. Hiervoor is op de website een cookiemelding geplaatst.

Rechten

Als betrokkene heeft u het recht om:

  • De verzamelde gegevens in te zien;
  • De verzamelde gegevens te laten verbeteren als deze niet correct zijn;
  • De verzamelde gegevens te laten verwijderen;
  • De verzamelde gegevens te laten overdragen.

Indien u van uw recht gebruik wilt maken, dan kunt u dit via e-mail doen via de aangegeven contactgegevens. Wij zullen uw verzoek binnen één maand afhandelen tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Indien wij uw verzoek niet inwilligen of u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een rechter.

Derde partijen

N.A.W.-gegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres) worden gebruikt om contact te onderhouden.
Gegevens ten behoeve van een financiële afhandeling worden doorgegeven aan de betreffende bankinstanties (SNS Bank). Gegevens ten behoeve van het versturen van een nieuwsbrief worden doorgegeven aan de betreffende internetprovider (Uniserver Internet B.V.).

Triskelion Information Security geeft geen gegevens door aan partijen buiten de EU.

Bewaartermijnen

  • Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten worden maximaal 7 jaar na de laatste werkzaamheden bewaard.
  • Gegevens die nodig zijn voor het doen van een offerte worden, bij het niet komen tot een overeenkomst, bewaard tot maximaal 1 maand na het verstrijken van de aanbiedingstermijn.
  • Gegevens dien nodig zijn voor het versturen van nieuwsbrieven worden bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
  • Gegevens die worden opgeslagen als er contact wordt opgenomen worden maximaal 2 jaar na het laatste contact bewaard.

Beveiliging

De website van Triskelion Information Security is beveiligd met een ssl-certificaat. Alle gegevens worden opgeslagen op een omgeving die voorzien is van volledige encryptie en beveiligd met sterke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd. Waar mogelijk zijn omgevingen beveiligd met een tweefactor-authenticatie.

Wijzigingen

De privacyverklaring van Triskelion Information Security kan worden gewijzigd. Wij zullen dit altijd via de nieuwsbrief en website kenbaar maken.